เพลงโรงเรียนในฝัน

*มีบ้างไหมที่เคยคิด                    ให้ชีวิตเป็นดั่งฝัน
ไปไกลกว่าคืนวันมีปัญหา           จะยากดี มีหรือจน
ทุกทุกคนมีความหวัง                 การศึกษาคือพลังชุบชีวา


      **การศึกษาใหม่                   ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหา
ความจนยากไร้                           ปัญหาใดใดพ่ายเจตนา
ของเด็กนักสู้                               รู้จักเรียนรู้ตลอดชีวา
โรงเรียนในฝัน                            ขุมพลังปัญญาของชุมชนไทย


      ***รวมกำลังประชาไทย      โรงเรียนไทยพัฒนา
สร้างชาติด้วยปัญญาของเด็กไทย              จากวันนี้เราจะฝัน
เพื่อพรุ่งนี้สวยสดใส                   ชุมชนทั่วแดนไทยวิวัฒนา

ซ้ำ***

คลิกฟังเพลงโรงเรียนในฝัน